Prelucrarea datelor cu scop de marketing

Confirm că sunt de acord să primesc de la Mogo Loans SRL, oferte, promoții și comunicări de marketing transmise prin postă sau prin mijloace electronice de comunicare.